http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png

יום שבת, 27 באוגוסט 2011

פעם שניה: ביהמ"ש הורה למשטרה לנמק אלו אפליות מתבצעות על ידה בכניסה להר הבית

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/98/06-Xp5KU4K9b9.jpg
המשטרה מצפצת על בית המשפט

פעם שניה שביהמ"ש מבקש מהמשטרה : השופטת אביב מלכה הורתה למשטרה פעם שניה, להמציא לידה את נהלי האפליות המתבצעות על ידי המשטרה בהר הבית | המשטרה מסרבת לפרט את הנהלים | המשטרה מצפצפת על בית המשפט 

גד בהרי | אתר בית המקדש

ב-28/06/2011 לאחר שקציני משטרה הודו בבית המשפט השלום בירושלים, כי המשטרה מבצעת אפליות ברורות בכניסה להר הבית, וכי יש על כך נהלים ברורים וכתובים. הורתה השופטת מלכה אביב למשטרה, להמציא לידה את נהלי המשטרה בכניסה להר הבית ובתוכו, בכדי לקבוע האם התובע ר' יהודה גליק עבר על הנוהל הקיים בהר הבית. כפי שטוענת המשטרה.

המשטרה התעלמה מהוראת בית המשפט ועד לרגע זה עדיין לא העבירה את הנהלים. משכך הוציאה השופטת מלכה אביב בקשה חוזרת למשטרה להמציא מידית את הנהלים הקיימים בהר הבית. ושוב המשטרה מתעלמת, ועד לרגע זה עדיין לא הועברו רשימת הנהלים לבית המשפט.


http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/98/05-WeUwiA7Fbi.png

בקשה ראשונה: השופטת מלכה אביב מבקשת מהמשטרה להמציא את הנהלים | 28/06/2011


http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/98/04-UaFnnJxf4B.jpg

בקשה שניה: השופטת מלכה אביב מבקשת שוב מהמשטרה להמציא את הנהלים | 16/08/2011ח"כ אריה אלדד | משטרת הר הבית מפלה יהודים בהר הבית. ומשקרת ביודעין כשהיא טוענת שהיא לא עושה זאת


בית המקדש

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!