http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png

יום שבת, 27 באוגוסט 2011

מאות יהודים עלו היום צום תשעה באב להר הבית - גלריה תמונות

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/21/52-ARlHYPPbVf.jpg
היום על הר הבית | צום ט' באב

המהפכה נמשכת : מאות יהודים מכל הארץ עלו הבוקר צום ט' באב להתפלל במקום המקדש, | מנהיגות יהודית יחד עם משה פייגלין עלתה בקבוצה של כ-50 יהודים | תנועת נאמני הר הבית יחד עם ר' זאב בר-טוב עלתה ג"כ בקבוצה של למעלה מ-50 יהודים | הרב ישראל אריאל עלה ג"כ יחד עם כ-60 יהודים | קרוב ל-1000 יהודים בשבוע האחרון

גרשון כספי | יוסף תור | הר הבית שלנו

מהפכה של ממש: קרוב ל-1000 יהודים עלו בשבוע האחרון להר הבית, למרות החלטת משטרת הר הבית לצמצם את שעות פתיחת הר הבית ליהודים, ממש כמו שנאמר על המצרים "וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ".

הבוקר עלו לא פחות מ-200 יהודים להר הבית, ויתכן אף יותר. בין השאר עלתה קבוצת מנהיגות יהודית יחד עם ר' משה פייגלין שמנתה כ-50 יהודים, קבוצה נוספת של תנועת נאמני הר הבית וארץ ישראל בראשות ר' זאב בר טוב, שמנתה גם היא למעלה מ-50 יהודים. קבוצה נוספת בראשות הרב ישראל אריאל מנתה למעלה מ-60 יהודים. כמו כן היו קבוצות נוספות משאר אזורי הארץ.


העולים להר התפללו ובכו על חורבן המקדש, ועל כך שמשטרת הר הבית מאפשר לוואקף לחלל בגאון את מקום המקדש.


מעדויות שהגיעו לידי כתבי אתר "הר הבית שלנו" עולה כי הקצין מוטי גבאי קיבל את העולים בסבר פנים יפות, ודאג שכולם יכנסו ללא עיכובים מיותרים. כמו כן ניתן לראות בסרט על תלמידי ת"ת שבי שומרון, את הקצין מוטי מחוייך מתמיד.

גלריית תמונות | להגדלה הקלק על התמונה 

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/21/81-pBvXaZUByN.jpg

יו"ר תנועת מנהיגות יהודית בליכוד מר משה פייגלין | היום בהר הבית

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/21/43-IIECBHtuHV.jpg

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/21/44-D6lTTgxot6.jpg

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/21/45-MNPmCR3EQo.jpg

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/21/46-UbzUM2rXas.jpg

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/21/47-dvocRyICD4.jpg

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/21/50-N3WXx5P3M0.jpg

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/21/51-hsBFvGdTzN.jpg

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/21/52-ARlHYPPbVf.jpg

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/21/53-rwCXePhfiP.jpg

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/21/54-pC5OHFniO8.jpg

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/21/55-sqyEV5IgXK.jpg
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/21/57-iJFYxpQaQt.jpg

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/21/67-Jp80XlMfpC.jpg

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/21/70-3aDZNYAowQ.jpg

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/21/74-Fm8AB4Th8g.jpg

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/21/75-C8euKlWa4B.jpg

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/21/76-C4NZv3MiJU.jpg

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/21/78-HrSoZhHHJi.jpg
 להגדלה הקלק על התמונות_________________________________________
בית המקדש אתר בית של בית המקדש

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!