http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png

יום שבת, 27 באוגוסט 2011

הרב שפירא זצ"ל בשיחה עם הרב מלמד: ''אין לאסור את המותר''


הרב אליעזר מלמד ראש ישיבת ורב הישוב הר ברכה שאל את ר"י מרכז הרב הרב אברהם שפירא זצ"ל וקיבל תשובה "אי אפשר לאסור את המותר"

לצפיה בתשובה : http://www.yeshiva.org.il/ask/?id=184
.
בתשובה לגולש באתר 'ישיבה - השער לעולם התורה', משיב הרב אליעזר מלמד ר"י הר ברכה ורב הישוב כי "מותר לעלות להר הבית ע"פ הדרכת אנשי משמר המקדש" בהמשך התשובה מתייחס הרב מלמד לדעתו של הרב שפירא ואומר כי "פעם שאלתי את הרב הגאון מו"ר הרב שפירא (זצ"ל) ואמר ש'אי אפשר לאסור את המותר"

התשובה כפי שמופיעה באתר 'ישיבה':

שאלה: האם מותר לעלות להר-הבית במקומות שבהן לכל הדעות לא עמד בית המקדש, כאשר הדבר נעשה בפיקוח אנשי משמר המקדש שמסבירים היכן מותר לדרוך וכיצד יש לעלות?
תשובה: מותר לעלות להר הבית על פי הדרכת אנשי משמר המקדש. ובמיוחד יש בזה ערך בתקופה זו, שיש תועלת בעלייה, לשמירת ריבונותינו שם. ואף הנמנעים אינם אומרים שאסור, אלא גודרים גדר, כדרך שגדרו גדולי התלמידי החכמים שבדורות הקודמים. ופעם שאלתי את הרב הגאון מו"ר הרב שפירא (זצ"ל) ואמר שאי אפשר לאסור את המותר, אמנם גם אינו רוצה להתיר. גם אבי מורי נוקט בעמדה זו, אבל אינו מונע מלעלות למקומות המותרים, אלא שסבור שהטוב ביותר הוא לסגור את הר הבית בפני כולם, ולשומרו כך עד בניין בית המקדש במהרה בימינו.
.
לצפיה בתשובה : http://www.yeshiva.org.il/ask/?id=184
הרב מלמד: שמע מפיו של הרב שפירא זצ"ל

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!