http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png

יום שבת, 27 באוגוסט 2011

קייטנת תלמוד תורה שבי שומרון עלתה להתפלל בהר הבית - וידאו ותמונות

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/20/56-dV73bYPHye.jpg
ת"ת שבי שומרון על הר הבית

מחנכים את הנוער למקדש : 15 ילדי קייטנת הת"ת שבי שומרון עלו עם רבם הרב אמיר גרתי להר הבית | מתועד בוידאו: הילדים שרים ומתפללים | שערוריה: המשטרה לא נתנה לילדים להכניס אוכל ושתיה להר הבית - בנימוק צום הרעמדאן | מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו

שי אביב | הר הבית שלנו

מאות יהודים ועמם 15 ילדי קייטנת הת"ת בשבי שומרון עלו היום להר הבית עם הרב אמיר גרתי ור' אריה ליפו, רבים מבני הישיבות שעלו, קרעו קריעה בבגדם כנגד הלב באבלם על הבית שעדיין נתון בידי זרים.

ילדי הקייטנה התרגשו מאוד מעלייתם להר, והם סיכמו באמירה ש"הרגשנו קדושה גדולה, ושעוד מעט יבנה המקדש, וצריך לעשות עוד מעשים טובים ולקרב עוד יהודים!". בתום העליה יצאו הילדים בריקוד "יהי רצון שנבנה בית המקדש במהרה בימנו ותן חלקנו בתורתך". מארגני הקייטנה אמרו כי "בימים אלו שעם ישראל מוחה על חסרון בדיור- "נלחמים על הבית" אנו מזכירים לעצמנו ולכולנו כי גם "למלך אין בית" "המלך הומלס".

המשטרה הורתה לילדים שלא להעלות מים או אוכל להר, כדי לא לפגוע ברגשות המוסלמים הצמים רמדאן, ובשעה 11 נתבקשו לסוב על עקבותיהם ולצאת משער השלשלת. 

לאחר העליה והתרוממות הרוח נגשו הילדים לומר יחד תיקון הכללי, ומשם נסעו להתברך מפי הרב שלום ארוש,שהתרגש לקבל פני הילדים ברכם שיהיו ת"ח מורי הוראה בישראל. הרב אמר לעולים להר אני אתכם.

בימים אלו הוציא ר' אריה ליפו חוברת עם הלכות עליה להר הבית, יחד עם לקט מדברי רבי נחמן ותלמידיו בנושא שבח הארץ והמקדש.

במלאכת האיסוף של לקט הדברים התברר כי בקרב תלמידי מוהר"ן ישנה מסורת של עליה להר הבית עוד בדורות הקודמים, כפי שהובא בספר ימי שמואל של הרב שמואל הורוויץ. שם הובאה שם אגרת מאחד מזקני ברסלב, רבי אברהם אלחנן ספקטור, שהכריע כשיטתו של הרב קאלישר בענין בנין הארץ בדרך הטבע, וחידוש עבודת הקורבנות, שקודם לביאת המשיח, כמובא בירושלמי. הרב ספקטור כתב שם שאילו יראי ה' היו מקשיבים לרב קאלישר בחזונו, הגאולה הייתה ע"י אנשים יראים. ויתכן שגם שואת יהודי אירופה היתה נמנעת לו היו שומעים לקריאת הרב קאלישר.


הידיעה כי החלבן רבי חיים כהן, מעודד גם הוא בחום את העלייה להר הבית, עוררה רבים מחסידי ברסלב, ומקרב תלמידי הרב אודסר, לעלות בטהרה להר הבית, גם הרב שלום ארוש אמר כי הוא שוקל לעלות, ועודד בחום את הפצת החוברת.

בנוסף הובא ידיעה כי נשמת הצדיקים, משה רבנו, וגם נשמת רבי נחמן נמצאת בקדש הקדשים. וא"כ העולים בטהרה גם זוכים "לבוא אל הצדיק" כלשון הרב מטשערין. ארץ ישראל ובפרט ציון וירושלים הם בחינת צדיק יסוד עולם, " ולשון רבי נתן: "ושם אבן שתיה שממנה הושתת העולם, והיא יסוד עולם, בחינת צדיק יסוד עולם"


הרבנים אמרו כי זה הזמן להרבות בעליה להר בטהרה, כדי להראות בכך לפני שמיא שלא שכחנו את ביתו. ולקיים את ציווי חגי הנביא: "העת לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים והבית הזה חרב? עלו ההר והביאו עץ ובנו הבית, וארצה בו ואכבדה אמר ה'". ומזהירים כי יש לטבול, לאחר הסרת חציצות, חפיפה בחמין, עיון, וטבילה, ורק אז לעלות למקומות המותרים עד מקום (הסורג). לדבריהם באופן כללי רצוי מאוד בפעם הראשונה לעלות עם אדם הבקיא במסלול.וידאו | 15 ילדי תלמוד תורה שבי שומרון בהר הבית
 
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/20/42-cAHVBQGYQc.jpg 

תלמידי תלמוד תורה שבי שומרון על הר הבית

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/20/56-dV73bYPHye.jpg

הרב אריה ליפו מח"ס קדושת הארץ והמקדש

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/20/57-pLBYWvYTms.jpg

הרב אמיר גרתי עם תלמידיו על הר הבית

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/20/43-agcp0m7jgB.jpg

הרב אריה ליפו רוקד עם אחד הילידים בהר הבית

__________________________________________

בית המקדש אתר בית המקדש הר הבית

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!