http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png

יום שבת, 27 באוגוסט 2011

גלריית תמונות: מחללים ומטמאים את מקום מקדשנו

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/41/51-H064qVF9qS.jpg
הרס וחורבן בהר הבית | דוה לבנו

על זה היה צריך להיות דוה ליבנו : הוואקף בונה בהר הבית כניסה חדשה למסגד אורוות שלמה | תמונות מזעזעות מחילול הקודש והמקדש ע"י בני ניכר בסיוע משטרת ישראל | על הר ציון ששמם שועלים מהלכים בו

יוסף תור | אתר בית המקדש

תמונות מזעזעות הגיעו לידי כתבי אתר הר הבית שלנו, בו נראים שועלי הוואקף סותרים ובונים בהר הבית כבתוך שלהם, והכל תוך שתיקה משטרתית רועמת בלתי מובנת ובלתי נתפסת.

זכורים לנו הרדיפות המשטרתיות כלפי יהודים חובשי כיפה המבקשים לעלות להר הבית, יהודים תמימים שכל חפצם היא לעלות להר הבית ולהכניס מעט קדושה למקום מקדשנו החרב.

עד לשעת כתיבת שורות אלו המשטרה ממשיכה באובססיביות חולנית לרודפם עד חורמה, כל יהודי ויהודיה ששומר הוואקף אצביע על שפתותיהם הדובבות דברות קודש, על אתר יעצרו ע"י שוטרי משטרת הר הבית, ויגזר עליהם 3 שעות בילוי במרתפי תחנת המשטרע בקישלה, ובסיום יעניק להם הקצין צו הרחקה מהר הבית לזמן בלתי מוגבל.

גיבורים הם במשטרה לרדוף יהודים תמימים, אך חלשים הם על הפורעים המוסלמים, להם יתנו במשטרה לחלל ולחולל בהר הבית כהוות נפשם, בניה בתלתי חוקית, חפירות והרס עתיקות, תפילות והשתחוויות מאן דכר שמיה.

ישקרו בבפני חברי בית המחוקקים של כנסת ישראל, כי כל יהודי רשאי להכנס ואין שום אפליה בין חובשי כיפה לשאינם חובשי כיפה בכניסה להר הבית ובתוכו.

יעידו עדויות שקר בבתי המשפט, יגישו תצהירים מזוייפים, יספרו סיפורי בדותא שלא היו ולא נבראו, ללא שמאן דהוא יעצור בעדם.

אח"כ יעמדו במצח נחושה ויזקפו לזכותם את הריבוי ביהודים העולים להר הבית בשנה האחרונה. עושים זמרי ומבקשים ששכר כפנחס. 

גלריית תמונות | להגדלה לחץ על התמונות

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/41/47-AksPHmGRaF.jpg

מזיקי הוואקף בונים מבנה חדש סמוך לאורוות שלמה

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/41/48-W9iG7B2pmQ.jpg

סחורה טריה מבית חרושת לבדיל שהוקם לפני שנה וחצי בהר הבית

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/41/49-qdUB42y4Al.jpg

שוברים את חומת הר הבית העתיקה

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/41/51-H064qVF9qS.jpg

הרס וחורבן בהר הבית

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/41/54-ny7RqJkx06.jpg

ההוואקף בונה אהלים ענקיים בהר הבית

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/41/56-Ouacw3ZS6E.jpg

המשטרה מתאלמת ומתממת

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/41/58-hdOH8WFz7V.jpg

נחלתנו נהפכה לזרים, בית מקדשנו לנכרים

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/41/59-EX1kT6YrnW.jpg

ההפקרות ההרס והחורבן בהר הבית


_____________________________________
הר הבית בית המקדש חורבן בית המקדש

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!