http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png

יום שבת, 27 באוגוסט 2011

הרב מרדכי אליהו זצ"ל לפני פטירתו: "לפרסם שהתרתי להתפלל בהר הבית גם במחיר השמצות"


4 מכתבים מהרב מרדכי אליהו זצ"ל בדבר החובה על כל יהודי ירא השם לעלות ולהתפלל בהר הבית / מכתב ראשון תשובה לרב זלמן קורן שליט"א - לפרסם שהתרתי לעלות להר הבית גם במחיר פאשקווילים והשמצות / מכתב שני: לבנות בית הכנסת בהר הבית / מכתב שלישי: פניה לרבני ישראל להתיר תפילה יהודית בהר הבית / מכתב רביעי: פניה לרבנות הראשית לישראל: להתיר תפילה יהודית על הר הבית / חשיפה ראשונית
.
ר' דוד בהר"ן / הר הבית שלנו

'התנועה לכינון המקדש' מוציאה לאור חוברת מיוחדת בדבר ההתעוררות לקיים את מורשתו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל, ולעלות ולהתפלל בהר הבית. בחוברת נחשפים בחשיפה ראשונית 4 מכתבים בכתב ידו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל בדבר החובה על כל יהודי ירא שמים לעלות ולהתפלל בהר הבית ולייה את מקום המקדש.

בין המכתבים: מכתב לרבנות הראשית לישראל להתיר עליה יהודית להר הבית, ומכתב נוסף לרב זלמן קורן להתיר עליה להר הבית גם במחיר השמצות.
מכתב ראשון: תשובה לרב קורן: להתיר עליה להר הבית גם במחיר של השמצות - "אין לחשוש ממה שיאמרו"
(מודגש באדום)
לכבוד ידידי הרב המובהק וכו'הרה"ג ר' זלמן מ. קורן שליט"א
:...אולם אני על משמרתי אעמודה, היינו, אנו רואים בעין כיצד שועלים הלכו בו, כיצד מקום שנאמר בו והזר הקרב יומת הולכים בו זרים ומחללים אותו, וכבר חז"ל גזרו על כל העכו"ם כזבים ואסורה להם הכניסה למקום הקודש והמקדש ועוד מקומות שמותר לישראל טהור להכנס ואפי' בזמן הזה, וע"כ חובה קדושה מוטלת על מי שבידו למנוע מצב עגום זה, ואפי' ע"י פרסום הענין שהם עוברים על איסור ואין לחשוש ממה שיאמרו"
בברכה והוקרה מרדכי אליהו
המכתב שני: חובה שגם בני ישראל יכנסו למקום בקדושה ובטהרה ובנוסף לבנות בית הכנסת בהר הבית
[הרב+מרדכי+אליהו.png]
החוברת החדשה שיצא לאור לע"נ הרב - תרגום של המכתב הנ"ל
המכתב השלישי: קריאה לרבני ישראל להתיר תפילה יהודית בהר הבית
מכתב רביעי: קריאה לרבנות הראשית להתיר עליה להר הבית במקומות המותרים

תגובה 1:

  1. איך זה שדברים כל כך חשובים לא פורסמו עד עתה? יתרה מזאת- הדעה הרווחת בציבור הפוכה לחלוטין. האם יש מגמת הסתרה מכוונת?

    השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!