http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png

יום שבת, 27 באוגוסט 2011

ראיון שמע: בריוני הוואקף קיללו ודחפו אותנו, המשטרה התעלמה

http://www.kr8.co.il/BRPortalStorage/a/34/20/04-wKO2vBwA2S.jpg
ערבי מתפרע בתשעה באב

ראיון עם ר' אבי גולדרייך: שעלה להר הבית יחד עם ר' משה פייגלין והיה נוכח בשעת תקיפת בריוני הוואקף את קבוצת המתפללים היהודים | המשטרה התעלמה, האיצה בנו למהר, ולבסוף עצרה את אחד העולים | בלתי נתפס

גד בהרי | הר הבית שלנו

שוב ושוב עולה השאלה האם השוטרים הנצמדים בהר הבית הם על תקן שמירה עלינו - היהודים העולים להר הבית, או שמא להיפך תפקידם של השוטרים הנצמדים לכל יהודי בהר הבית הוא בכדי לשמור שהיהודי לא יתפלל ולא יפגע ברגשות שאין למוסלמים, ובמקרה שהיהודי מפר את הרגשות הנ"ל, אזי מייד השוטר הנצמד יטפל בו במהירות (יעצור אותו לשלוש שעות ולבסוף יתן לו תעודת הרחקה מההר לזמן בלתי מוגבל - מעשים שבכל יום)

המשטרה טוענת שוב ושוב שתפקיד השוטר הנצמד הוא בכדי לשמור על היהודי שלא יפגע ח"ו ע"י בריוני הוואקף המשוטטים חופשי על ההר.

ואולם היהודים העולים להר הבית טוענים ההיפך, תפקיד השוטר הנצמד הוא בכדי להגן על בריוני הוואקף.

בתקליט השמע שלפניכם, נסו לשפוט בעצמכם מי מבין הצדדים צודק.

אבי גולדרייך מספר - 11:20 דק'

  • פורעי הוואקף תקפו יהודים בהר הבית - המשטרה עצרה את היהודים | תמונות

__________________________________
בית המקדש חורבן המקדש בבית המקדש

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!