http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png

יום שבת, 27 באוגוסט 2011

תמונות מהעצרת שהתקיימה בליל תשעה באב ברח' יעקב מאיר בגאולה י-ם

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/28/46-3a7Tp8LHuY.jpg
עצרת בגאולה | תשעה באב תשע"א

הציבור החרדי מתעורר: עצרת ענק התקיימה ביום שני ליל תשעה באב על פני רחוב יעקב מאיר בגאולה | כמאתיים איש השתתפו בעצרת | לקראת סיום הגיעו קבוצת הסיקריקים והעצרת ננעלה | התעוררות נרחבת בציבור החרדי

גרשון כספי | אתר בית המקדש

כמאתיים איש השתתפו בעצרת שהתקיימה בליל תשעה באב על פני רח' יעקב מאיר בגאולה בירושלים, הרב ישראל אפל שליט"א מבני ברק הביא את דעתם של גדולי ישראל בעניין העליה להר הבית בקדושה ובטהרה אחרי הטבילה במקווה.

הרב אפל סיפר שנכנס לכמה וכמה מבתיהם של גדולי ישראל וקיבל ת אותה תשובה, מעיקר הדין מותר ליהודי שטבל במקווה לעלות להר הבית במקומות המותרים, אבל איננו מתירים זאת בפומבי מחשש שהמון העם יעלה ללא טבילה כדת וכדין, ויכנס למקומות שאסור להכנס בהם.

הרב ישראל אפל הכריז בעצרת שהוא עצמו עדין לא עלה להר הבית, וכי הוא ממתין לשעה שגדולי ישראל יתירו זאת בפומבי לעלו להר הבית.

לקראת סיום העצרת הגיעו קבוצה המכונה 'סיקריקים', והחלו לצעוק "כרת כרת" ובכך ננעל העצרת.

גלריית תמונות | להגדלה הקלק על התמונה

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/28/45-EqRl3FGCOL.jpg

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/28/46-3a7Tp8LHuY.jpg

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/28/47-WHXcHfPvN8.jpg

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/28/48-XxY2z6PADZ.jpg

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/28/52-2PEvvAZWKO.jpg

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/34/28/56-bc096lAts8.jpg

מאות יהודים בעצרת שהתקיימה בליל תשעה באב בגאולה | להגדלה הקלק על התמונות


וידאו | סיקריקים מפריעים לעצרת שהתקיימה בליל תשעה באב

__________________________________
בית המקדש חורבן בית המקדש שנאת חינם

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!