http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png

יום שבת, 27 באוגוסט 2011

דעתו של הרב קוק זצ"ל בעניין כניסה להר הבית בקדושה ובטהרה


עדות אישית מפי נכד הראי"ה הרב שלמה רענן זצ"ל בכתב ידו: "הראי"ה והרצי"ה קוק זצ"ל לא אסרו לעלות להר הבית במקומות המותרים ובוודאי מצווה גדולה לרשת את מקום המקדש מידי זרים" / מכתב נדיר

להגדלה לחץ על התמונות
מימין - הרב אליהו שלמה רענן זצ"ל - נכד הראי"ה והרצי"ה קוק. משמאל - כתב ידו.
התמונה המפורסמת של הרב גורן עם הרב קוק זצ"ל בירידתם מהר הבית
.הראי"ה קוק זצ"ל - לא אסר כניסה להר בטהרה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!